Hiệp Sĩ Sài Gòn

Cha dùng bình chữa cháy chống nhóm cướp có súng, cứu con trai

“Lúc đó tôi nghĩ có chết cũng xông ra để cứu con trai. Chúng cầm vật…