Hiệp Sĩ Sài Gòn

Video: Trộm bẻ khóa xe SH giữa ban ngày

Loay hoay bẻ khóa chiếc xe SH, sau gần 4 phút, tên trộm đã lấy được xe rồi phóng mất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *